Huiskamercafé Met zonder Ruis

Huiskamercafé Met zonder Ruis
Het Huiskamercafé is gestart in december 2014. Opgericht door mensen die eerder actief waren in de gezondheidszorg en een nieuwe uitdaging zochten waar de mens centraal zou staan. Hiertoe werd de benedenverdieping van het centraal in Gemert gelegen pand aan de Bonengang, voorheen een vergaderruimte van de zorginstelling, aangepast. Dit pand dateert van medio negentiende eeuw, gebouwd als café-beugelbaan “In den Bogerd”. Later was het gebouw in gebruik als patershuis, parochiehuis, tabakskerverij, kruideniersmagazijn en fabriek. Met de opening van het Huiskamercafé heeft het pand dus zijn oorspronkelijke functie teruggekregen.

Vennootschap onder Firma “Met zonder Ruis”
Het Huiskamercafé is onderdeel van V.O.F. Met zonder Ruis die is opgericht in 2014. Onder deze V.O.F. vallen ook een handelshuis, een adviesbureau en sinds 2016 een destilleerderij en accijnsvrije importfirma. V.O.F. Met zonder Ruis staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 60888113 met BTW-identifactienummer NL854104585B01.

Missie en visie
Zowel de V.O.F. als het Huiskamercafé staan voor een coöperatieve samenwerking tussen een professionele instelling en haar klanten. De voornaamste doelstelling is mensen uit hun isolement halen en zonder onderscheid van geslacht, afkomst en sociale status toegang te geven tot alle activiteiten van de V.O.F. Er wordt gevraagd om groot onderling respect en de kosten voor de klanten worden zo laag mogelijk gehouden en daarbij wordt binnen de wettelijke plichten van accijns en omzetbelasting gevaren.

Binnen alle onderdelen van de V.O.F. wordt de missie onderschreven.
Binnen het Huiskamercafé wordt nu en in de toekomst gestreefd naar een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding van de aangeboden producten. Daarbij wordt er ook voldoende aandacht geschonken aan de kleine beurs.
De sfeer van de huiskamer wordt zodanig bewaakt dat ook vrouwen alleen het café kunnen bezoeken, daarnaast zijn er ter kennismaking bijeenkomsten van groepen met diverse achtergronden.
Binnen de destilleerderij is met name de inname van grondstoffen een coöperatieve activiteit, vergelijkbaar met voorheen de coöperatieve melkfabriek.

Vergunningen
Het Huiskamercafé beschikt over de benodigde Vergunning Uitoefening Horeca-bedrijf uitgegeven door de gemeente Gemert-Bakel.
De V.O.F. is voor de import van drank Geregistreerd Geadresseerde bij de douane onder het vergunningsnummer NL00740013718.
De V.O.F. beschikt over een vergunning accijnsgoederenplaats voor de vervaardiging van alcoholhoudende producten onder het vergunningsnummer NL00740009781.